S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

KONTAKTY

NašimDeťom.sk
Slnečná 164/20
02901 Námestovo
tel: +421 940 606 674
napíšte nám
SK5211000000008017148702 
RAIFFEISEN BANK

TOVAR V AKCII

naša cena 40,00 EUR
naša cena 17,90 EUR
naša cena 54,00 EUR

ANKETA

Podľa čoho si vyberáte školskú tašku?

Podľa kvality 31% Podľa farebného prevedenia 21% Podľa značky 21% Výber nechávam na dieťa 28%
 

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky prevádzkovateľa internetového obchodu www.nasimdetom.sk

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu:

Bc. Dominika Holubčíková

Slnečná 164/20

02901  Námestovo

SLOVENSKO

IČO: 50365011 

DIČ: 1122241670

 

KONTAKTY:

E-mail: nasimdetom1@gmail.com

Telefón: 0940 606 674 (Pon-Pia: 8.00-15 h)

objednávky vybavujeme nonstop prostredníctvom e-mailu

 

Vážení zákazníci, internetový obchod NasimDetom.sk neprevádzkuje kamennú predajňu. Zaoberáme sa len zásielkovým predajom a v sídle spoločnosti sa nenachádza predajňa. Osobný odber teda nie je možný. Za pochopenie ďakujeme.

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Kupujúcim môžu byť tak fyzické osoby, ako aj právnické osoby.

1.2 Vyplnením objednávkového formulára „Objednávka“ a potvrdením oboznámenia sa s týmito VOP (ďalej len „objednávka“), kupujúci súhlasí s týmito VOP predávajúceho, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke predávajúceho.

1.3 Predávajúci je zároveň aj prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (ďalej len „obchod“).

1.4 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

1.5 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1.6 Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu, alebo sa zaviazala povinnosťou platby pri doručení. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho a VOP.

1.7 Objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár „Objednávka“ spracovaný systémom obchodu. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára v zmysle predchádzajúcej vety, za objednávku sa považuje aj telefonická objednávka, alebo objednávka zaslaná emailom, alebo poštou na adresu predávajúceho.

1.8 Objednávka obsahuje informácie o zákazníkovi a o objednanom produkte. Na základe objednávky sa zákazníkovi vygeneruje faktúra na úhradu kúpnej ceny. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára, ale vykoná objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu, alebo poštou na adresu predávajúceho, predávajúci zašle kupujúcemu cenovú ponuku emailom.

 

2.ZMLUVNÉ STRANY

 

2.1 Predávajúci (dodávateľ) – je prevádzkovateľ e-shopu, Bc. Dominika Holubčíková, Slnečná 164/20, 029 01 Námestovo.

2.2 Kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom nákupného košíka uskutočnila a odoslala elektronickú objednávku.

 

3. OBJEDNANIE TOVARU, UZATVORENIE ZMLUVY

 

3.1 Elektronická objednávka spracovaná systémom e-shopu sa považuje za návrh kúpno-predajnej zmluvy.

3.2 Po obdržaní objednávky predávajúci potvrdí objednávku najneskôr do 2 pracovných dní od jej uskutočnenia e-mailovou správou na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke, čím dôjde k prijatiu návrhu v zmysle §43 zákona č. 40/1964 Zb. OBČIANSKY ZÁKONNÍK, a tým k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim.

3.3 Automaticky vygenerované oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

3.4 Predmetom zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim je tovar uvedený v elektronickej objednávke.  

3.5 Kúpna  zmluva je záväzná pre obe zúčastnené strany. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení podľa objednávky, vrátane balenia a doručenia na miesto dodania uvedené v objednávke kupujúceho. Kupujúci je povinný tento tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu (§614 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník).

 

4. NEPREVZATIE ZÁSIELKY

 

4.1 Podľa §420 ods. 1 zákona zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti. Neprevzatím právoplatne objednaného tovaru od prepravcu sa kupujúci dopúšťa protizákonného konania.

4.2 Ak si kupujúci zvolil spôsob doručenia dobierkou a zásielku odmietne prevziať, má predávajúci v súlade s §420 Občianskeho zákonníka právo na náhradu škody vo výške preukázateľných nákladov na odoslanie tovaru (poštovné a balné).

4.3 Ak si kupujúci zvolil spôsob doručenia dobierkou a zásielka je nedoručiteľná z dôvodu chybne uvedených údajov v objednávke (chybná adresa, nesprávne telefónne číslo), má predávajúci v súlade s §420 Občianskeho zákonníka právo na náhradu škody vo výške preukázateľných nákladov na odoslanie tovaru (poštovné a balné).

 

5. STORNO OBJEDNÁVKY

 

5.1 Kupujúci má právo zrušiť objednávku do okamihu, kým nebola potvrdená predávajúcim postupom podľa bodu 3.2 týchto VOP.  V prípade storna objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. Ak kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

5.2 Ak kupujúci stornuje iba určitú časť objednaného tovaru, automaticky stráca všetky zľavy z danej objednávky.

5.3 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

a/ ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje a objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).

b/ tovar sa už nevyrába alebo nedodáva. Ak táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 3 pracovných dní.

 

6. CENY TOVARU

 

6.1 Všetky ceny tovaru v e-shope sú uvedené vrátane DPH. V cene tovaru nie sú zahrnuté náklady na doručenie (prepravné).

6.2 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a aktualizovať ceny tovaru a prepravného aj bez upozornenia.

6.3 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu uvedenú pri potvrdení objednávky.

 

7. ZĽAVY A AKCIE

 

7.1 Pokiaľ nie je uvedené inak, zľavy sa vzájomne nesčítavajú. Na už zľavnený tovar sa nevzťahujú žiadne ďalšie zľavy alebo akcie (napr. poštovné zdarma).

 

8. FOTOGRAFIE PRODUKTOV

 

8.1 Obrázky zobrazené pri tovare sú len ilustračné. Vyobrazený odtieň produktov sa môže mierne líšiť od skutočného v závislosti od nastavenia farieb vášho monitora.

 

9. DODACIE LEHOTY

 

9.1 Dodanie tovaru sa realizuje vždy v čo najkratšom možnom termíne, podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho.

9.2 Dodacia doba sa pohybuje v rozmedzí 2-5 pracovných dní. Tovar sa nachádza na sklade u dodávateľa, dlhšia doba dodania sa vzťahuje najmä na posteľné sady, obliečky, zavinovačky a na niektoré sety do kočiara, pretože sa šijú na zákazku.

9.3 Dostupnosťou tovaru (dodacou dobou) sa rozumie doba, kedy najneskôr Vašu objednávku expedujeme a začína plynúť:

a/ dňom uhradenia objednávky na účet predávajúceho, ak si kupujúci zvolil spôsob platby bankový prevod

alebo

b/ dňom potvrdenia objednávky predávajúcim, ak si kupujúci zvolil spôsob platby dobierkou. 

9.4 Predávajúci si vyhradzuje právo odoslať objednávku až keď bude kompletná a v termíne, ktorý zodpovedá položke s najdlhšou dostupnosťou.

9.5 V prípade nedodržania dodacej doby zo strany predávajúceho má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo dohodnúť sa s predávajúcim na náhradnom plnení.

 

10. PLATOBNÉ PODMIENKY

 

10.1 Platby sa vykonávajú v mene EUR, pričom predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

a/ dobierkou – kupujúci uhradí celú sumu za tovar v objednávke pri prevzatí kuriérovi;

alebo

b/ bankovým prevodom vopred t.j. pred dodaním tovaru na účet predávajúceho. Číslo účtu obdrží kupujúci do 2 pracovných dní na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Platbu je potrebné zrealizovať najneskôr do 5 pracovných dní od prijatia podkladov k platbe, v opačnom prípade má predávajúci právo objednávku stornovať.   

 

11. DODANIE A PREVZATIE TOVARU

 

11.1 Dodanie tovaru sa realizuje len na území Slovenskej republiky prostredníctvom zmluvného prepravcu predávajúceho (Slovenská pošta a prepravná spoločnosť DPD).

11.2 V deň odoslania objednávky (t.j. v deň odovzdania zásielky prepravcovi na doručenie) sa zmení status objednávky kupujúceho na „odoslaná“, o čom je kupujúci oboznámený formou informačného e-mailu prípadne aj formou sms.

11.3 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. Ak kupujúci tovar odmietne prevziať od kuriéra alebo budú potrebné viac ako 2 pokusy o doručenie z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na adrese uvedenej v objednávke, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci vo výške nákladov stanovených spoločnosťou realizujúcou dopravu.

11.4 Pred podpísaním protokolu o prevzatí zásielky od prepravcu je kupujúci povinný vizuálne skontrolovať, či  nie je zásielka poškodená. Pri zrejmých poškodeniach zásielky musí byť IHNEĎ SPÍSANÝ REKLAMAČNÝ PROTOKOL vymenny-reklamacny-formular.doc  prepravcom o rozsahu poškodenia. Okamžite po prevzatí zásielky tovar prezrite a v prípade poškodenia alebo neúplnosti zásielky túto skutočnosť nahláste na našom tel. čísle 0940 606 674  alebo na našej e-mailovej adrese nasimdetom1@gmail.com. Reklamácia tovaru poškodeného dopravou musí byť uplatnená u predávajúceho najneskôr do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa.

11.5 Ak kupujúci zistí nekompletnosť zásielky alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný o tom bezodkladne informovať predávajúceho, najneskôr však do 2 dní od prevzatia zásielky. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.

11.6 Predávajúci nezodpovedá za:

a/ oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom

b/ oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

c/ nedoručenie zásielky z dôvodu chybne uvedených údajov (adresa, telefónne číslo). Po vrátení nedoručiteľnej zásielky na adresu predávajúceho sa postupuje podľa bodu 4.3.

11.7 Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

11.8 Spolu s dodaním tovaru poskytne predávajúci kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy (faktúru) na trvanlivom nosiči. Faktúra sa zasiela elektronicky ako PDF dokument na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorú uviedol v objednávke.

 

12. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

12.1. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (§7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku). Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1.

12.2 Kupujúci  môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe na adresu Bc. Dominika Holubčíková, Slnečná 164/20, 02901  Námestovo alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, napr. e-mailom na nasimdetom1@gmail.com. Na odstúpenie od zmluvy je potrebné vyplnit Žiadosť pre odstúpenie od zmluvy, ktorú doručí e-mailom alebo poštou na adresu predávajúceho.

12.2.1 Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho.

12.2.2 V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok odstúpenie od zmluvy nebude akceptované a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

12.3 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

12.4 Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od spotrebiteľa sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou, napríklad zakúpené oblečenie by mal spotrebiteľ len vyskúšať, ale nemal by ho nosiť, prať a pod.

12.4.1 Odstúpenie od zmluvy nie je možné uplatniť v prípade, že došlo k akémukoľvek poškodeniu tovaru kupujúcim, napr. nevhodnou manipuláciou, nevhodnou montážou, úmyselným poškodením a pod.

12.4.2. Kupujúci nemôže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, ak po kúpe výrobok vystavil akejkoľvek zmene (napr. vypral, odtrhol výsačku), za predpokladu, že výrobok spĺňa požiadavky na kvalitu, ktoré sú na ňom uvedené. UPOZORNENIE! Dámske (tehotenské) nohavičky je kupujúci povinný skúšať na spodnú bielizeň, aby boli dodržané základné hygienické podmienky. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vrátenie tovaru, ak uvedené podmienky nebudú splnené.

12.5 Právo odstúpenia od zmluvy kupujúci nemôže uplatniť v prípade produktu, ktorý je viazaný s osobou kupujúceho, resp. bol vyrobený podľa pokynov spotrebiteľa alebo na jeho vyslovenú žiadosť.

12.6 Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a v lehote najneskôr do14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov (§9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z ).

12.6.1 Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim (§9 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z ).

12.6.2 Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 12.6 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

12.7 Pri odstúpení od zmluvy náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru znáša kupujúci (§10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z.).

 

12.8 Postup vrátenia tovaru:

a/ Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom - písomne na adresu Bc. Dominika Holubčíková, Slnečná 164/20, 029 01 Námestovo alebo e-mailom na nasimdetom1@gmail.com.

b/ Pre jednoznačnú identifikáciu kupujúceho odporúčame priložiť k vrátenému tovaru kópiu daňového dokladu (faktúru) a písomné odstúpenie od zmluvy s uvedením vášho bankového účtu pre vrátenie finančných prostriedkov.

c/ Tovar odporúčame odoslať na adresu predávajúceho formou doporučenej zásielky, primerane zabalenej, aby nedošlo k poškodeniu tovaru. Tovar nezasielajte na dobierku, táto nebude prevzatá!

d/ Adresa pre vrátenie tovaru: Bc. Dominika Holubčíková, Slnečná 164/20, 029 01 Námestovo.

12.9 Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok (ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení). Pri náhradnom plnení predávajúci dodá kupujúcemu tovar v rovnakej kvalite a cene.

 

13. ZÁRUČNÁ DOBA

 

13.1     Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia veci kupujúcim. 

13.2     Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka).

13.3     Faktúra za tovar slúži zároveň ako dodací a záručný list.

 

14. REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

14.1 Vady na tovare, zodpovednosť za vady

14.1.1 Zodpovednosť za vady, spôsob uplatnenia práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a záruka upravujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, a to najmä § 619 a nasl. (zodpovednosť za vady predanej veci) ako aj zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

 

14.1.2 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

14.1.3 Predávajúci nezodpovedá za tie vady tovaru, ktoré boli spôsobené:

a) nevhodnou manipuláciou

b) nevhodnou montážou

c) opotrebením tovaru v dôsledku jeho obvyklého užívania

d) nevhodným ošetrovaním

f) vplyvom poveternostných podmienok

g) úmyselným poškodením

 

14.1.4 Kupujúci má práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady v závislosti od povahy vady tovaru v zmysle príslušných ustanovení právnych predpisov najmä § 622 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa. 

14.2. Reklamácia vád, postup pri reklamácii

14.2.1 Ak sa na výrobku objaví chyba, na ktorú sa záruka vzťahuje, je kupujúci povinný uplatniť prípadnú reklamáciu bezodkladne po zistení chyby a výrobok ďalej nepoužívať, ani sa nesnažiť o jeho opravu.

14.2.2 Kupujúci si reklamáciu u dodávateľa uplatňuje oznámením o vadách tovaru, ktoré zašle doporučene poštou spolu s reklamovaným tovarom a kópiou dokladu o kúpe (faktúrou) na adresu dodávateľa: Bc. Dominika Holubčíková, Slnečná 164/20, 029 01 Námestovo. Bez dokladu o kúpe nie je možné zahájiť reklamačné konanie. Zásielku odporúčame poistiť pre prípad straty alebo poškodenia. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

Reklamačný formulár nájdete TU 

14.2.3 Za účelom urýchlenia vybavenia reklamácie môže kupujúci zaslať fotodokumentáciu reklamovanej vady tovaru e-mailom na nasimdetom1@gmail.com.

14.2.4 Kupujúci je povinný predložiť tovar na reklamáciu kompletný a čistý. V opačnom prípade má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

14.2.5 Dodávateľ bezodkladne po uplatnení reklamácie zašle kupujúcemu písomné potvrdenie o prijatí reklamácie  e-mailom na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.

14.2.6 Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

14.2.7 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť:

a/ predávajúci je povinný túto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak vec nebola ešte použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci.

b/ Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

14.2.8 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

14.2.9 Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

14.2.10 Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

 Reklamačný formulár.

15. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

15.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci - fyzická osoba (ďalej „dotknutá osoba“) je povinný oznámiť predávajúcemu (ďalej „prevádzkovateľ“) svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tieto údaje poskytuje kupujúci dobrovoľne v procese objednávania tovaru cez webovú stránku prevádzkovateľa.

15.2 Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačnom systéme „E-shop“ prevádzkovateľa Bc. Dominika Holubčíková, Slnečná 164/20, 02901 Námestovo, IČO: 50365011. Prevádzkovateľ prehlasuje, že tento informačný systém je registrovanýna Úrade na ochranu osobných údajov podľa §34 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z., registračné číslo 201409862.

15.3 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby - objednávateľa (zákazníka, kupujúceho) za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Účelom spracúvania osobných údajov v tomto informačnom systéme je: registrácia užívateľov, vedenie databázy registrovaných užívateľov, spracovanie objednávok, informovanie užívateľov o stave objednávok a vedenie účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky. Účtovné a daňové doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje je prevádzkovateľ povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky.

15.4 Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

 

16. NÁKLADY NA DORUČENIE TOVARU (PREPRAVNÉ)


K cenám objednaného tovaru pripočítavame prepravné podľa aktuálneho cenníka.

 

 

REKLAMAČNÝ / VÝMENNÝ LIST

 

KUPUJÚCI:

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

 


Názov tovaru:     ..............................................................................................

Cena  ...............................................................................................................

Zakúpené dňa ..................................................................................................

Číslo faktúry    .................................................................................................

 

Popis chyby / dôvod vrátenia:    ...............................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 

Návrh na vybavenie reklamácie:    .............................................................................................................

V prípade výmeny tovar zaslať  na adresu:     ...........................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 

Reklamovanú sumu uhradiť na IBAN:    ......................................................................................................

 

 

V  ............................. dňa .................... .

 

Reklamačný list vyhotovil                                                                                     ..........................................

 

 

Neporušený reklamovaný tovar zaslať na adresu DOPORUČENE:

Bc. Dominika Holubčíková

Slnečná 164/20

02901 Námestovo

 

Tovar nám nezasielajte na Dobierku, nebude vyzdvihnutý! Po obdržaní tovaru a uznaní reklamácie Vám bude čiastka uhradená alebo tovar vymenený do 3-7 pracovných dní od doručenia.

 

YjMzZDZk